ภาพริบบิ้น

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวสารความเคลือนไหว

ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา

วีดีทัศน์รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพ ผอ.ดร.นะรงษ์  ชาวเพ็ชร ดร.นะรงษ์  ชาวเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

รายงานประจำปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557

โครงการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

---ข่าวการศึกษา---

---ค้นข่าวมาเล่า---

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
ปีงบประมาณ 2561


งบทดลองปีงบประมาณ 2562
ตุลาคม
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • ประชาสัมพันธผ้าป่า

ประกาศ

รับส่งหนังสือ

แนะนำเว็ปไซต์

ลิ้งเว็บสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ลิ้งเว็บศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ลิ้งเว็บศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

ลิ้งเว็บครูวันดี

ลิ้งเว็บศูนย์วิจัยเทคโนโลยี

ลิ้งเว็บวิชาการดอทคอม

ลิ้งเว็บพันทิพย์