วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
จัดกิจกรรมเปิดบ้านโสตปราจีน โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


การอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์


วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร จากสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำในการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

ประวัติความเป็นมา
งานสวนพฤกษศาสตร์
>ทำป้ายชื่อข้อมูลพรรณไม้<
- ทะเบียนพรรณไม้
- ป้ายชื่อพรรณไม้
- ศึกษาพรรณไม้แห้ง
- ศึกษาพรรณไม้ดอง
- ศึกษาพรรณไม้เฉพาะส่วน
- แผนผังพรรณไม้
>นำพืชพรรณไม้มาปลูกเพิ่ม<
>ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ<
>รายงานผลการเรียนรู้<
>ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา<

พืชศึกษา

พรรณไม้ในโรงเรียน

 


รางวัลประกวดสื่อ Inforgraphic

รับป้ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


web counter
จำนวนผู้เข้าชม